informacijski sustav

za visoko obrazovanje
Misija proizvoda

Misija proizvoda

Omogućiti korisnicima sustava na svim razinama da samostalno obavljaju sve zadaće te jednostavno mijenjaju, nadopunjuju, oblikuju i prilagođavaju sustav svojim specifičnim potrebama bez da ovise o pružatelju usluga.

Sustav je osmišljen i izrađen na način da omogućava implementaciju i korištenje na svim fakultetima.

Lumens5+

Lumens5+

Lumens5+ je integrirani modularni informacijski sustav za visoko obrazovanje razvijen za potrebe upravljanja poslovanjem suvremenog fakulteta.

Proizašao je iz potreba zaposlenika sveučilišta s jedne i tehnoloških mogućnosti sa druge strane, te za cilj ima riješiti problematiku postojećih sustava.

Lumens5+ - integrirani i modularni informacijski sustav za visoko obrazovanje

Administracija

Lumens5+omogućava menadžmentu i administraciji pregled poslovanja, izvršavanje analiza te dobivanja izvještaja u realnom vremenu.

Profesori

Sustav predstavlja podršku u radu te služi kao upravljačka ploča za aktivnosti koje provode na sveučilištu i u svojem stučnom usavršavanju.

Studenti

Lumens 5+ studentima je kanal komunikacije sa sveučilištem i profesorima te mogućnost da brže i efikasnije prate svoje obaveze i rezultate.

mislav.jpgdr.sc., Mislav Šimunić

Izvanredni profesor na FHTM-u


Implementacija Lumens5+ na Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za mene će značiti pojednostavljenje obrade statističkih podataka za koje mi je uvijek bilo potrebno mnogo vremena.